Klubová soutěž

Členové klubu soutěží o Mistra klubu v kategoriích dle plemen - Novozélandský bílý, Kalifornský, Burgundský a Barevná plemena (Kuv, Siv, Ni). Hodnotí se výsledky z klubových speciálek popřípadě národních výstav v daném roce. Započítávají se body nad 90 za čtyři nejlépe oceněná zvířata z vlastního chovu.
Výsledky ke stažení
Mistr klubu Nb 2019,
Mistr klubu Kuv a Siv 2019,
Mistr klubu Kal a Ni 2019,
Mistr klubu Bu 2019


Mistr klubu Nb 2018
Mistr klubu Nb 2017
Mistr klubu Nb 2016
Mistr klubu Nb 2015
Mistr klubu Nb 2014
Mistr klubu Nb 2013
Mistr klubu Nb 2012
Mistr klubu Nb 2011
Mistr klubu Nb 2010
Mistr klubu Nb 2009
Mistr klubu Nb 2008
Mistr klubu Nb 2007
Mistr klubu Nb 2006

Mistr klubu Kal 2018
Mistr klubu Kal 2017
Mistr klubu Kal 2016
Mistr klubu Kal 2015
Mistr klubu Kal 2014
Mistr klubu Kal 2013
Mistr klubu Kal 2012
Mistr klubu Kal 2011
Mistr klubu Kal 2010
Mistr klubu Kal 2009
Mistr klubu Kal 2008
Mistr klubu Kal 2007
Mistr klubu Kal 2006

Mistr klubu Bu 2018
Mistr klubu Bu 2017
Mistr klubu Bu 2016
Mistr klubu Bu 2015
Mistr klubu Bu 2014
Mistr klubu Bu 2013
Mistr klubu Bu 2012
Mistr klubu Bu 2011
Mistr klubu Bu 2010
Mistr klubu Bu 2009
Mistr klubu Bu 2008
Mistr klubu Bu 2007
Mistr klubu Bu 2006

Mistr klubu barevných 2018
Mistr klubu barevných 2017
Mistr klubu barevných 2016
Mistr klubu barevných 2015
Mistr klubu barevných 2014
Mistr klubu barevných 2013
Mistr klubu barevných 2012
Mistr klubu barevných 2011
Mistr klubu barevných 2010
Mistr klubu barevných 2009
Mistr klubu barevných 2008
Mistr klubu barevných 2007
Mistr klubu barevných 2006