Typizace zvířat

Typizace zvířat je nadstavbou či dodatkem k posuzování.
Mnoho chovatelů se ptá proč typizovat zvířata a jaký je rozdíl mezi posuzováním a typizací.
Posouzení zvířete je aktuální hodnocení zvířete z hlediska vzorníku a splnění plemenných standardů v den posuzování, to znamená stav chovné kondice a plemenného standardu.


Typizace se provádí na klubových výstavách na vyžádání chovatele. Stačí aby králík:
  • byl oceněn (nesmí mít výluku nebo být neklasifikován)
  • dosáhl hmotnosti 4 kg
  • dosáhl stáří u samic 6 měsíců a samců 8 měsíců.
Výjimka pro plemena Siv a Kuv: min. věk 5 měsíců, hmotnost 3,6 kg u obou pohlaví.

A nyní ve stručnosti čeho chceme typizací dosáhnout. Je to především jemnější popis kladů a záporů, připravíme tím základní vodítko pro informaci chovatele při zařazení do chovu a sestavování chovných párů.
Dalším rozdílem mezi posouzením a typizací je způsob provádění. Posuzování je prováděno subjektem osoby posuzovatele a jeho verdikt se musí shodnout s plemenným standardem vzorníku. Typizace je prováděna typizační komisí (min. 3 členná), která je složena z vyspělých chovatelů daného plemene. Komise hodnotí zejména (+) a eventuelně (-) jedince a jeho perspektivy pro zařazení v chovu.
Pokud chovatel sestavuje chovné páry a důsledně přihlíží k typizaci, časem pozná, které vady se navzájem vylučují a které ne.
U tvaru je to zejména volná kůže, průběh hřbetní linie, či postoj. U typu pak hlavně ucho, jeho postavení, tvar a délka, síla hrudních končetin, typ těla a jeho osvalení jsou limitující faktory pro další rozvoj. U barevných králíků pak je třeba sledovat i odstín barvy, u králíků s kresbou i sytost kresby, toto je vše podrobně zpracováno v typizačních kódech.
Aby typizace měla význam je třeba, aby členové typizačních komisí pracovali odpovědně, ale na druhé straně s patřičným chovatelským citem.
Pro chovatele, pak při zveřejnění typizace ve zpravodaji jsou podány přesnější informace o zvířatech a eventuálně (+) či (-) v jednotlivých chovech.
Bližším pozorováním a srovnáním výsledků typizace pak chovatel získá cenné informace na koho se obrátit při doplnění chovu.
Proto všeobecně platí, čím více zvířat bude u členů klubu typizováno tím víc informací může být ve zpravodaji zveřejněno. Tak se členové klubu navzájem informují o svých zvířatech.

Typizace je proces, který není ustrnulý, ale má svůj vývoj. Jak se vyvíjí jednotlivá plemena se všemi klady i zápory, tak se časem objeví potřeba reagovat na tyto změny novými kódy. Na podnět typizačních komisí doplňuje výbor některé typizační kódy. Zásadou je nové kódy přidat a neměnit ty zavedené, aby tak neztratily svojí vypovídací schopnost v rodokmenech po generace zpět.

Aktuální podoba typizačních kódů.

Typizační kódy :

Nb, Kal, Bu, Kuv, Siv, Ni

H - Hlava
H - vynikající
- normální dobrá - samčí
h 1 - delší
h 2 - užší nosní partie
h 3 - bez klabonosu, plochá
h 4 - nevýrazná samčí hlava
h 5 - samičí hlava u samců
h 6 - široká v nos. part. bez klabonosu
h 7 - samčí hlava u samic
N - Končetiny
N - vynikající, silné, s kočičím nášlapem
n1 - tenčí, delší hrudní končetiny
n2 - mírný prošlap hrudních končetin
n3 - užší a vyšší postoj
n4 - kravský postoj pánevních končetin
n5 - jiné vady hrudních končetin
n6 - jiné vady pánevních končetin
 
U - Uši
U - silné, otevřené, výborně utvářené osrstěné
-normální
u1 - delší
u2 - jemné, tenké, méně masité
u3 - špičaté
u4 - méně osrstěné
u5 - mírně rozkleslé
u6 - široce nasazené
u7 - silné, zmasilé
u8 - výborně utvářené
u9 - mírně žehlené
u10 - mírně klopené
u11 - kratší (u Nb pod 9,5 cm)
T - Tělo
T - vynikající, zaoblené, zavalité, osvalené, bez znatelného krku
- průměrné
t1 - štíhlejší tělo, málo zavalité
t2 - kratší
t3 - užší hruď
t4 - užší pánev a kyčle
t5 - znatelný krk 
 
 
 
K - Kůže
K - vynikající, u 0,1 normální
- pevná po celém těle, 8 a více struků
k1 - volnější na prsou
k2 - náběh na lalůček u 1,0 , lalůček u 0,1
k3 - oříšek u 1,0
k4 - lalok u 0,1
k5 - volná na prsou, břichu, zádi
k6 - náběh na ochablý šourek
k7 - volná v ostatních partiích
k8 - 6 a 7 struků
k9 - 5 a méně struků
 
S - Srst
S - výborná, hustá, pružná
- normální
s1 - řidší
s2 - měkčí
s3 - delší
s4 - hrubší
s5 - hustá, ale nepružná
s6 - pružná, ale řidší
s7 - nepružná
s8 - náběh na plstění
s9 - kratší
s10 - celkově nevyrovnaná
L - Linie, hřbet, záď
L - vynikající zaoblená záď
- normální s málo výraznými výběžky kyčelních hrbolů
l1 - výrazné výběžky kyčelních hrbolů
l2 - náběh na sraženou záď
l3 - náběh na kapří hřbet
l4 - mírně vystouplé lopatky prohnutý hřbet
l5 – vystouplá páteř (znatelné obratle)
 
B - Barva u Nb
B - vynikající bílá barva krycího chlupu, podsady a očí
b1 - mírně zažloutlá na hlavě
b2 - mírně zažloutlá na hlavě a celém těle
b3 - mírně zašedlá
b4 - bledé nevýrazné oči
b5 - mírně našedlá nebo nažloutlá podsada
 
P - Pírko
P - normální, rovné správně nasazené
p1 - delší
p2 - kratší
p3 - hravé
p4 - vleklé
p5 - mrtvý konec
p6 - chybí poslední článek
 


Typizační kód plemene Kal a Ni

B - Barva kresby
B - výborná barva i kresba
- normální, bez větších vad a předností
b1 - světlejší u kořene uší
b2 - našedlé nebo nahnědlé končetiny
b3 - světlé drápy
b4 - celkově světlá barva
b5 - světlejší uši a maska
b6 – jiná barva drápů
Z - Barva bílého základu a podsady
Z - výborná bílá, červené oči
- normální
z1 - náznak očních kroužků
z2 - mírně zažloutlá nebo zašedlá
z3 - bledé oči
z4 - pigmentované skvrny na krku, případně hrudi
 
PK - přesnost kresby
PK - výborná, přesně ohraničená pravidelná kresba masky a končetin
- normální
pk1 - nepravidelná kresba masky
pk2 - nepřesně ohraničená kresba uší
pk3 - nepřesně ohraničená kresba končetin
pk4 - zbarvení spodního pysku


Plemeno Bu

B - barva krycího chlupu
B - vynikající - tmavě žlutá
- normální
b1 - tmavý hřbet
b2 - světlé boky
b3 - ojedinělé světlé chloupky (tzv.melír)
b4 - ojedinělé bílé chloupky
b5 - příliš světlé drápy
b6 - oranžové břicho nebo pírko
b7 - mírně našedlé tělo
b8 - mírně našedlá hlava
b9 - černé chloupky v lemu uší
b10 - melírovaná barva
b11 - světlejší drápy
b12 - pásky na hrudních končetinách
b13 - mírně tmavší
b14 - světlejší spodina těla
b15 - světlejší barva pánevních končetin
PP - barva podsady
PP - výborná, po celém těle světlejší (krémová)
- průměrná
pp1 - velmi světlá po celém těle
pp2 - tmavší podsada než krycí barva
pp3 - namodralá
pp4 - naznačená mezibarva
pp5 - mírně našedlá na zádi


Typizační kód plemene Kuv

B - barva
B - ideální barva krycího chlupu
- průměrná barva
b1 - ojedinělé bílé chloupky
b2 - tmavší nádech krycí barvy
b3 - poněkud skvrnitý povrch těla
b4 - mírný rez
b5 - světlejší drápy
b6 - světlejší nevýrazná končetina
PP - barva podsady
PP - ideální
- průměrná
pp1 - světlejší podsada v oblasti kuních znaků
pp2 - světlejší podsada mimo oblast kuních znaků
pp3 - celkově světlejší
 
 
 
Z - znaky
Z - výborné znaky
-normální
z1 - nevýrazný hřbetní pruh
z2 - nevýrazné zrcadlo
z3 - příliš široká a dlouhá maska
z4 - nevýrazné kuní znaky


Plemeno Siv

B - barva
B - velmi světle nažloutle šedá se Si znaky
- normální
b1 - neznatelný hřbetní pruh
b2 - se zrcadlem místo kříže, chybí skráň. skvrny
b3 - mírné vady v barvě krycího chlupu
b4 - tmavší záď nebo boky
b5 - tmavší přední partie
b6 - celkově tmavší tělo
b7 - tmavší hlava, světlejší části líce zrcadlo
b8 - mírně skvrnitá - melírované tělo
b9 - nevýrazný siamský kříž
b10 - celkově světlá barva těla
b11 - světlejší barva drápů
b12 - u modrého nažloutlá barva
b13 - u žlutého namodralá barva
b14 - zašedlá barva znaků
b15 - tmavší zbarvení nad hrudními končetinami ( plec )
b16 - méně výrazné znaky na hlavě
b17 - pásky na hrudních končetinách
b18 - méně znatelný hřbetní pruh
b19 - světlejší hrudní končetiny
Z - siamské znaky
Z - ideální
- normální
z1 - méně výrazné znaky na hlavě
z2 - pásky na hrudních končetinách
z3 - nevýrazný hřbetní pruh
z4 - světlejší hrudní končetiny
z5 - bílé chloupky v barvě znaků