kchkmp@volny.cz


Ke stažení:     Registrace králíků 2020Zpráva předsedy KCHKMP přítele Ladislava Kašpara

Vážení přátelé, členové KCHKMP.
Dovolte mi, abych vám podal základní informaci o dění v našem klubu a nastínil plán jak dál v této nelehké době pandemie Covid – 19. V listopadu byla ZO Nezvěstice nucena zrušit podzimní speciálku v jejich chovatelském zařízení. Nikdo nemá s touto nemocí žádné zkušenosti a my jsme se domnívali, že nákaza do konce roku 2020 ustoupí a střádali jsme s výborem klubu plány, že 30. Mistrovství KCHKMP v Holicích budeme moci uskutečnit, třeba i s částečným omezením, nebo i v pozdějším termínu. Výbor klubu, který se konal 28. 11. 2020 jako video hovor naplánoval scénář, jak budeme postupovat dál a o situaci jsme vás informovali. Na 12. 1. 2021 jsme naplánovali další on-line schůzku, kde rozhodneme a pokusíme se řešit tuto nepříjemnou situaci. Bohužel, pro nás všechny se situace nezlepšuje, spíše naopak, proto se členové výboru KCHKMP rozhodli definitivně třicáté mistrovství klubu masných plemen králíků v Holicích pro rok 2021 zrušit. Neříká se mi to lehce, jistě jsme se všichni na tuto událost těšili, ale věřím, že jsme rozhodli rozumně a vy všichni pochopíte a budete respektovat toto rozhodnutí.
Jsem optimista, proto věřím, že se ve zdraví a v pohodě v listopadu budeme moci setkat v Nezvěsticích na podzimní speciální výstavě. Pořadatelé ZO Nezvěstice v čele s Jardou Matouškem určili termín speciálky na 5. - 6. 11. 2021. Výstava bude otevřená i pro další chovatele plemen, které chováme v klubu. Otevřená proto, abychom dali možnost ostatním chovatelům poznat, jak to v klubu chodí a snad tímto způsobem ukázat těmto chovatelům cestu do našich řad. Všichni jsme se jistě chtěli pochlubit svými odchovy z roku 2020, bohužel k tomu byla příležitost jen na CV mláďat králíků v Přerově. Děkuji všem, kteří na této výstavě prezentovali své chovy a blahopřeji těm nejúspěšnějším k pohárům a čestným cenám. Řada z vás obdržela titul šampion a MČR, což si zaslouží uznání a respekt. Výbor KCHKMP se pokusí svolat na letní období VČS do Holic, samozřejmě jestli to dovolí situace! Pokud by to vyšlo, věřím, že se sejdeme v hojném počtu a vyřešíme problémy, které nastaly zrušením výstav. Budeme muset schválit rozpočet, hospodaření, plán soutěží klubu, termíny aj. Pokud se toto setkání podaří uskutečnit, věřím, že se rádi sejdeme, tak jak tomu bývalo před lety na VČS v Praze, které se pravidelně konaly a byl to takový malý chovatelský svátek. Nebylo to jenom schůzování, bylo více času na výměnu názorů, předání cenných chovatelských rad a příběhů.
Tím, že se neuskuteční VČS KCHKMP v zimním období a není jisté, zda se sejdeme v pozdějším termínu, prosím vás touto cestou o uhrazení členských příspěvků do konce února, jak to bylo obvyklé. Platbu proveďte prosím na účet KCHKMP. Číslo účtu je následující: 242592555/0300 Při odeslání platby nezapomeňte uvést jméno odesílatele, abychom věděli, kdo peníze odeslal! Chovatelé, kteří odebírají zpravodaj poštou, obdrží složenku, která bude založena ve zpravodaji. Pokud bude někdo mít nějaké dotazy ohledně platby, obrate se prosím na pokladní KCHKMP Dagmaru Bachurovou mob: +420774136017. Děkujeme. Připomínám klubové poplatky. Členský poplatek činí 450,-Kč. Pro chovatele nad 70 let věku činí 200,- Kč. Pro členy nad 80 let je členský příspěvek zdarma.
Je nám jasné, že chovatelé, připravovali králíky na výstavu do Holic a tím, že je výstava zrušena, budou mít někteří problém s odbytem chovných zvířat, proto vy, kterých se to týká, neváhejte a využijte inzertní stránku na klubovém webu prostřednictvím přítele Ing. Stanislava Javůrka.
Všem členům KCHKMP, příznivcům a jejich rodinám přeji pevné zdraví, krásné letošní odchovy králíků a věřím v brzké setkání.

Láďa Kašpar – předseda KCHKMP v.r.Úvod

Vážení přátelé,
dovolte abych vás přivítal na stránkách klubu chovatelů králíků masných plemen, volného sdružení chovatelů specialistů, kteří se snaží o víc než je jen běžnou reprodukci zvířat. Hlavním posláním našich členů je nejen chov plemen Nb, Bu, Kal, Siv, Kuv, Ni, ale zejména jejich šlechtění a vývoj. Program klubu krystalizuje po celou dobu jeho existence od roku 1980. Při akcích klubu vznikají opravdová přátelství mezi členy, chovateli specialisty, a tím i lepší podmínky pro rozvoj a rozšíření našich plemen. Informace jsou členům prezentovány prostřednictvím klubového Zpravodaje, který vychází 2x ročně a je všem členům zasílán poštou. Ve Zpravodaji je pravidelně členská základna informována o činnosti klubu, hospodaření, typizaci, registraci a klubových soutěžích.
Rádi mezi sebou přivítáme nové aktivní členy, kteří budou v této ušlechtilé činnosti pokračovat a svými podněty dále posouvat dění v klubu kupředu a svým chovem reprezentovat klub na výstavách pořádaných ve všech stupních ČSCH.

Přeji vám ve vašem úsilí mnoho zdaru a chovatelského štěstí.

za výbor klubu
Ing. Stanislav Javůrek, místopředseda