Historie klubu

Skupina nadšenců chovatelů tzv. králíků masných plemen ( viz. Vzorník z r. 1976 ), se sešla 19.1.1980 v Praze v restauraci u Kazdů na ustavující schůzi. 56 chovatelů zvolilo pracovní výbor ve složení : Janíček L, Dopita M, Zita K, Šiška B, Holec O, Růžička V, Flídr V, Vithous F, Teplárek P, Juřina O, Hron L, Michel P, Nový J, a Dudek B.
Prvním předsedou byl zvolen př. Janíček L. Bohužel někteří členové, kteří klub zakládali již dnes nežijí. Vykonali však svůj díl poctivé práce a nyní je na nás abychom pokračovali a starali se o rozvoj.
První speciální výstava se konala ve Šternberku, kde vystavovalo 91 vystavovatelů a výstava byla velmi úspěšná.
Nezastupitelný podíl na rozvoji klubu měl př. Ing. Chalupa bývalý ředitel Drůbežářských závodů Kolín, který pravidelně přispíval na činnost klubu, a dlouho byl nedílným patronem. Dále se zasloužil o dovoz zvířat Nb, Kal i Bu, což přispělo k rozšíření krevních linií v chovech našich členů.
Další rozvoj zaznamenal klub po roce 1982, kdy byl zvolen předsedou klubu př. Juřina Oldřich z Modřic u Brna. V tomto období se začaly pravidelně konat speciální výstavy, byla vyhlášena klubová soutěž. Byly položeny základy pro typizaci zvířat ( typizační kódy sestavil Ing. Fingerland ).
Přítel Juřina je neustále aktivním členem, pečuje a s láskou vede kroniku klubu. Zde je možné při VČS se podívat a projít celou historii klubu. V roce 1992 předal vedení do rukou př. Ladislava Kašpara z Holic v Čechách, který je velmi dobrým chovatelem králíků Nb.
Díky aktivitě př. Kašpara, je od roku 1992 pravidelně a dá se říci i tradičně jarní speciálka pořádaná ve výstavní hale v Holicích v Čechách.Toto místo vyhovuje poměrné většině členů. Vždyť vzdálenost je ze všech koutů republiky téměř stejná. Podzimní speciálka se několik let konala v Ledči nad Sázavou, na jejímž pořádání má lví podíl př. Kafka ( působí ve funkci registrátora pro plemena mimo Nb ). V posledních letech se přestěhovala do Čisovic v okrese Praha-západ, tedy domovské organizace současného předsedy (od února 2007) Zdeňka Troníčka, který je pro změnu vynikajícím chovatelem Bu. Všechny tyto organizace dokáží připravit nejen hodnotou přehlídku zvířat, ale dokonalý servis pro vystavovatele členy klubu.
Po roce 1992 došlo i ke změně typizačních kódů a dále pak ke změně systému při typizaci. Zvířata jsou typizována jmenovanou komisí v níž jsou zastoupeni nejen posuzovatelé, ale zejména zkušení chovatelé, kteří svými postřehy jsou oprávněni korigovat a hodnotit. V tomto období byly vyhlášeny nové pravidla pro klubovou soutěž. Tato již vůbec administrativně nezatěžují chovatele a tak přispívá k většímu zájmu.
Klub oslaví v roce 2010 30 let své činnosti. Vydobyl si mezi chovateli králíků své místo. I když se občas najdou jedinci, kteří se snaží o rozbití klubu, zatím vždy zvítězila touha po sounáležitosti.