Kontrolované chovy 2012 - 2013

Členové klubu mají možnost po splnění podmínek § 6 bodu 8 stanov klubu požádat o kontrolovaný chov. Dnes jediným stupněm kontrolovaného chovu je plemenný chov. V současné době mají tito členové klubu plemenné chovy:

Plemenné chovy