kchkmp@volny.cz


Ke stažení: Přihláška podzimní speciální výstava Nezvěstice 2018                  Zpravodaj 2018 - 1. pololetí                  Registrace králíků 2018 - Bu, Kal, Kuv, Ni, Siv                          Fotogalerie: III. Středoevropská výstava králíků v Holicích 2018

Úvod

Vážení přátelé,
dovolte abych vás přivítal na stránkách klubu chovatelů králíků masných plemen, volného sdružení chovatelů specialistů, kteří se snaží o víc než je jen běžnou reprodukci zvířat. Hlavním posláním našich členů je nejen chov plemen Nb, Bu, Kal, Siv, Kuv, Ni, ale zejména jejich šlechtění a vývoj. Program klubu krystalizuje po celou dobu jeho existence od roku 1980. Při akcích klubu vznikají opravdová přátelství mezi členy, chovateli specialisty, a tím i lepší podmínky pro rozvoj a rozšíření našich plemen. Informace jsou členům prezentovány prostřednictvím klubového Zpravodaje, který vychází 2x ročně a je všem členům zasílán poštou. Ve Zpravodaji je pravidelně členská základna informována o činnosti klubu, hospodaření, typizaci, registraci a klubových soutěžích.
Rádi mezi sebou přivítáme nové aktivní členy, kteří budou v této ušlechtilé činnosti pokračovat a svými podněty dále posouvat dění v klubu kupředu a svým chovem reprezentovat klub na výstavách pořádaných ve všech stupních ČSCH.

Přeji vám ve vašem úsilí mnoho zdaru a chovatelského štěstí.

za výbor klubu
Ing. Stanislav Javůrek, místopředseda